MENU
Dzielnica Hoefendorf i HEBENDORF na wycinku mapy z naszego portalu , która wyjaśnia położenie tych dzielnic.

Dodał: Krzysztof Bach° - Data: 2013-02-24 18:36:45 - Odsłon: 5753
Lata 1900-1920


Podgórze, Podgórzno jest to przedmieście Dzierżoniowa położone na południowym wschodzie miasta. Nazwa ta nie funkcjonuje wśród mieszkańców, dlatego kiedyś chciałem, żeby tę dzielnicę usunąć z portalu. Ale w oficjalnym podziale kraju istnieje.
Jeden z archiwalnych dokumentów wspomina o losach konwentu augustianów-eremitów w Dzierżoniowie. Prawdopodobnie był on jednym z mniejszych na Śląsku i liczył kilkunastu zakonników. Z XIV w. zachowały się dwa dokumenty. Pierwszy z roku 1349 mówi o tym, że kilku braci wzięło udział w zebraniu duchownych w Dzierżoniowie w celu dopilnowania swoich spraw i przywilejów. Zakon otrzymał wówczas na własność wieś Podgórzno w pobliżu Dzierżoniowa. źródło;
Z mapki wynika, że Podgórze to obszar, gdzie granicą od południa jest linia kolejową Dzierżoniów-Ząbkowice, od zachodu ogranicza go bocznica prowadząca do młyna a od północy i wschodu rzeka Piławka. Chociaż w rzeczywistości granica może przebiegać dużo inaczej, tak jak pokazuje mapa z początku XX w. z której wynika że jest to obszar zamknięty od zachodu drogą do Bielawy ( ul. Batalionów Chłopskich), od południa linia kolejowa, a nawet dalej aż do granicy Piławy Dolnej , od wschodu i północy granicą jest rzeka Piława. Dlatego, że zasięg tej dzielnicy nigdzie nie jest dokładnie określony, dlatego proponuję zdjęcia, obiekty i ulice z tego obszaru dodawać jak dotychczas, a dzielnice zostawić jako historyczną. /Krzysztof Bach/

  • /foto/3695/3695089m.jpg
    1945 - 1947

Krzysztof Bach°

Poprzednie: Podgórzno, Podgórze Strona Główna Następne: Przędzalnia cienkoprzędna